Mijn antwoord op Magriet Lambour (NTR)

Jacob Fresco - 26/11/2015 - Opinie /

Geachte mevrouw Lambour, beste Margriet,

Allereerst dank voor de snelle (en ter zake doende) respons op mijn mail van woensdag 25 november jl. Daar waar ik hoopte op een antwoord als het uwe, rekende ik op een standaard antwoord. Voorwaar een prettige verrassing. Dat gezegd hebbende; ik kan het helaas niet met u eens zijn.

U stelt in uw mail dat de NTR als omroep geen standpunt inneemt over Zwarte Piet. In mijn optiek doet de NTR dat echter wel. Door het ten tonele voeren van gekleurde Pieten alsmede het verhaal rond de schoorsteenpieten van vorig jaar en de magische stenen van dit jaar, voert de NTR eenzijdig veranderingen door in een Nederlandse traditie. Veranderingen waar bovendien geen (of slechts zeer beperkt) maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Wetende dat het Sinterklaasjournaal als leidend wordt beschouwd door veel scholen (niet in de laatste plaats door het beschikbaar stellen van lespakketten) en winkeliers aangaande de Sinterklaasviering en de bijbehorende uitstraling van bv. winkels, kan ik dit enkel zien als het innemen van een standpunt.

Voor wat betreft het weerspiegelen van maatschappelijke ontwikkelingen; als we meenemen dat (zoals in mijn eerdere mail gestipuleerd) een ruime meerderheid van Nederland geen veranderingen wil aan de figuur van Zwarte Piet; het Sinterklaasfeest in januari van dit jaar door het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is geplaatst, ínclusief de figuur Zwarte Piet; de politiek meermaals heeft aangegeven dat het niet haar taak is om te bepalen hoe Zwarte Piet eruit ziet; hoe bestaat het dan dat de NTR als publieke omroep besluit om déze maatschappelijke ontwikkelingen naast zich neer te leggen? U hebt het over de NTR als onafhankelijke omroep; ik wil daarbij graag opmerken dat mijn definitie van onafhankelijk aanmerkelijk anders is.

Ook geeft u aan dat de doelgroep steeds van belang is. De doelgroep in deze zijn de kinderen van Nederland. Nu snap ik best dat mijn dochter niet gezichtsbepalend is of kan zijn voor welke doelgroep dan ook, maar zij snapt niets van die steeds witter wordende Pieten. En gekleurde Pieten vind ze ronduit eng. Een snelle rondgang door mijn vrienden- en kennissenkring laat (in ieder geval daar) hetzelfde beeld zien. En dat heeft ervoor gezorgd dat in huize Fresco het Sinterklaasjournaal (spijtig genoeg) heeft plaatsgemaakt voor de Club van Sinterklaas.

Ik begrijp heel goed dat het hier een doelgroep betreft die lastig te benaderen valt over hun mening in deze. Dat mag echter nooit een excuus zijn om dan maar aannames te doen hierover en deze aannames vervolgens om te zetten naar een beleid / programmering. Daarmee gaat de NTR op de stoel van het kind zitten en dat lijkt mij persoonlijk een onwenselijke ontwikkeling.

Ik hoop oprecht dat de NTR, zoals u aangeeft, mijn mail en toch zeker ook de landelijke commotie omtrent de huidige verhaallijn (en die van vorig jaar), alsmede de kijkcijfers zal meenemen in de evaluatie en planning voor het Sinterklaasjournaal van 2016. Want ik wil niets liever dan volgend jaar met mijn dochter en mijn zoon weer vol enthousiasme voor de buis zitten, wachtend op het Sinterklaasjournaal!

Hoogachtend,

Jacob Fresco

 On Wed, 25 Nov 2015 15:53:46 +0000, info NTR  wrote:
> Geachte heer Fresco,
>
> Dank voor de moeite die u neemt uw bevindingen en overwegingen kenbaar te
> maken! Deze zullen redactie en directie betrekken bij de evaluatie en
> plannen voor eventuele nieuwe Sinterklaas- of jeugdprogramma's.
> Natuurlijk betreuren wij het dat de inhoud van het lopende
> Sinterklaasjournaal voor u een toegeven lijkt aan een minderheid. Als
> onafhankelijke publieke omroep nemen wij immers geen standpunt in over
> Zwarte Piet. Wel hebben wij de taak maatschappelijke ontwikkelingen in onze
> programma’s te weerspiegelen, wat dus gebeurt in onder andere Het
> Sinterklaasjournaal. Natuurlijk is de doelgroep daarbij steeds van belang:
> met het Sinterklaasjournaal hopen wij vooral een dagelijks spannend en
> vrolijk televisiemoment te creëren voor alle kinderen, liefst ook voor uw
> dochter, in de aanloop naar 5 december.
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Margriet Lambour
> NTR Communicatie