Open brief aan Jozias van Aartsen

Geachte heer van Aartsen, beste Jozias,

Met verbazing (en, toegegeven, toenemende irritatie) heb ik uw reactie gelezen op de vele publiciteit van de afgelopen dagen. Die publiciteit was het gevolg van uw gebrek aan reactievermogen op de Pro-Gaza-demonstraties in Den Haag, waarbij antisemitische uitingen werden gedaan. U liet na de tweede demonstratie, via uw woordvoerder, weten dat er ‘geen grenzen waren overschreden’. Aan alle publiciteit was duidelijk de merken dat u alleen staat in die constatering. Ook van mijn kant hoeft u in deze niet op steun te rekenen.

U geeft aan dat u ‘diep geraakt te zijn door de onheuse en onterechte aantijgingen’. Is het heus? Kunt u zich voorstellen hoe de joodse inwoners van uw stad zich voelden, toen zij een stelletje losgebroken wilden op TV zagen schreeuwen om de dood van alle joden? Ik denk dat zij meer recht hebben om ‘diep geraakt te zijn door de onheuse en onterechte aantijgingen’, denkt u ook niet?

U hebt bij het Openbaar Ministerie gevraagd om meer ruimte, om te kunnen treden ’tegen moreel verwerpelijke leuzen en symbolen’. Meneer van Aartsen, die extra ruimte hebt u niet nodig, die is er al. Gezien uw vraag aan het OM, zal ik deze even uitleggen:

  • Openlijk antisemitisme is in Nederland bij wet verboden. Dus u had alle ruimte om over te gaan tot arrestatie. Dat een arabisch-sprekende agent zegt dat hij deze leuzen niet gehoord heeft, zegt meer over de agent in kwestie, dan over de demonstratie. ‘Khaybar Khaybar‘ is toch iets dat hij zou moeten verstaan?
  • Oproepen tot geweld tegen individuen of groepen uit onze bevolking is bij wet verboden. Ook hiervoor had u tot arrestatie moeten overgaan.

U geeft verder aan dat u nooit over morele grenzen hebt gesproken. Dat is wat mij betreft de uitspraak van een lafaard. Want er hoeft er over morele grenzen niet gesproken te worden, aangezien er sprake was van ‘echte’ criminele activiteiten.

Verder beweert u dat u zich in niet mis te verstane bewoordingen heeft uitgesproken over de antisemitische uitingen. Die zin maakt van u behalve een lafaard, ook een leugenaar.Want niemand heeft die niet mis te verstane bewoordingen ooit gehoord. Wat we wel hebben gehoord, zijn de loze woorden van uw woordvoerder

Wat ik me afvraag, meneer van Aartsen, is waarom u zich wel geroepen voelt om Geert Wilders (volledig terecht overigens) in diezelfde niet mis te verstane bewoording te veroordelen na de ‘minder-minder-minder’-uitspraken van zijn aanhang. U maakte zich toen zorgen over het klimaat in uw stad. En nu, meneer van Aartsen? Maakt u zich nu ook zorgen?

En waarom voelde u zich wel geroepen om (wederom volledig terecht) u in (daar zijn ze weer) niet mis te verstane bewoording uit te spreken over het schandalige gedrag van een aantal Duindorpers. U noemde dit gedrag toen ‘niet te tolereren’. Blijkbaar vind u het oproepen tot het doden van joden wel te tolereren, meneer van Aartsen?

En waarom jokt u nu? Want u hebt zich nooit uitgesproken, niet in niet mis te verstane bewoording en niet op enige andere manier. De waarheid is, meneer van Aartsen, dan u hoopte dat het door uw zwijgen vanzelf wel weer weg zou gaan.

Wat ik me ook afvraag, meneer van Aartsen, is waarom u slechts zeven agenten naar een Pro-Gaza-demonstratie stuurt, terwijl een (volledig vreedzaam verlopen) demonstratie van Koerden tégen ISIS begeleidt dient te worden door 40 man oproerpolitie. Dat vraag ik me nu echt af? Blijkbaar vond u het risico op rellen bij Koerden groter dan bij de ISIS-aanhangers in de Schilderswijk. Vandaar dit meten twee, zeer verschillende, maten?

Wat ik me ook afvraag, meneer van Aartsen, is wat het verschil is tussen de ISIS-aanhangers (met vlaggen) in de Schilderswijk en de eenzame man die op Veteranendag met de Morgenster stond te zwaaien. U weet wel, Iskandar Bwefar, die door drie man tegen de grond gewerkt werd en waarvan zijn vlag in beslag genomen werd.

Ook de brief die premier Rutte mocht ontvangen van het Simon Wiesental Centre in Los Angeles (die eigenlijk aan u gericht had moeten zijn), heeft blijkbaar geen lampje doen gaan branden. U bent er nog steeds van overtuigd dat u juist gehandeld heeft. Nou meneer van Aartsen, dan heb ik een suggestie voor u: Als u volgend jaar op Dodenherdenking om acht uur ’s avonds twee minuten stil bent , denkt u dan ook eens aan de joodse inwoners van Den Haag. De inwoners die dank zij uw rubberen ruggengraat, zich niet meer veilig voelen in hun eigen stad. En denkt u dan eens aan al die mensen die tussen 1940 en 1945 omkwamen vanwege de waanzinnige ideologie die u nu z’n gang laat gaan in Den Haag. En gaat u daarna maar rustig slapen…

Ter volledigheid vind u hier het filmpje van de demonstratie in de Schilderswijk. Misschien kunt u het, op een rustig momentje, nog eens terugkijken en dan nadenken over uw reactie en uw reactie op die reactie.

Met vriendelijke groet,

Een zeer bezorgde Hagenees met joods bloed

PS. Ook ik heb de petitie ondertekend. Omdat ik vind dat gelieg, gedraai en het toegeven aan geweld tegen welke bevolkingsgroep dan ook niet thuishoort in de bestuurlijke zetel van een stad!

Update @ 20:54: De uitspraken van Van Aartsen naar de media zijn blijkbaar gedaan nog voordat de officiële antwoorden ontvangen waren door de kamer. Dat noem ik laf. Zie hier de volledige en officiële antwoorden (via GeenStijl)