Wilders en de vrijheid van meningsuiting…

Hij liet z’n achterban ‘Minder Minder Minder‘ scanderen en heel Nederland ontplofte. Terecht? Of niet terecht? Werd ik vrolijk van de uitlating van Wilders zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen? Nee, geenszins. Het riep hele vervelende associaties op met vroeger, met een tijd die we heel hard proberen te vergeten (maar die we nooit mogen vergeten) en waarvan we zo vaak plachten te zeggen dat we er voorbij zijn. Maar hoewel ik het zeer zeker niet eens ben met z’n uitspraken, zal ik Wilders’ recht tot het doen van deze uitspraken tot het uiterste verdedigen. Wat in Nederland is vrijheid van meningsuiting een groot goed…

Lees meer