Pakket bezuinigingen, m’n reet! Dit is geen bezuinigen…

Vandaag is er een akkoord gesloten over de bezuinigingen voor 2013. Maar volgens mij is de afgelopen tijd de definitie van ‘bezuinigen’ gewijzigd. Volgens mij betekend bezuinigen dat je snijdt in uitgaven, kort gezegd: minder uitgeven. Wat er nu gebeurd is dat we als de staat Nederland meer gaan uitgeven, alleen zorgen ‘we’ er tegelijkertijd voor dat er ook meer binnenkort. Drie maal raden wie dag mag gaan ophoesten…


Even een paar puntjes uit het akkoord:

 • Hypotheekrenteaftrek blijft – is dus geen bezuiniging
 • Huurders met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaan de inflatie plus 1 procent meer huur betalen – Hmmm, lastenverzwaring iemand?
 • Beperking AWBZ-kosten, maar onduidelijk hoe. Hoe dan ook, geen bezuiniging, maar, u raadt het al, een lastenverzwaring
 • Mensen gaan meer betalen voor de zorg, maar ook hier is onduidelijk hoe – Bezuiniging? Nee, een lastenverzwaring!
 • Twee jaar nullijn voor ambtenaren, met uitzondering van de mensen in de zorg. – Is dit bezuinigen? Nee, dit is lastenverzwaring
 • Hoge inkomens en vertrekbonussen worden tijdelijk zwaarder belast via een werkgeversheffing – geen bezuiniging, wel een lastenverzwaring
 • Hoge BTW-tarief gaat van 19 naar 21 procent – is geen bezuiniging, maar een lastenverzwaring voor de burger
 • Fiscaal vergroeningspakket om gebruik fossiele brandstoffen te beperken. Onder meer door een kolenbelasting – Goh, alweer een lastenverzwaring
 • Accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaat omhoog – geen bezuiniging, wederom een lastenverzwaring
 • Bankenbelasting wordt verdubbeld – geen bezuiniging, alweer een lastenverzwaring, voor de bankensector dit keer. En aan wie gaan die dat doorberekenen?
 • Reserveringen voor lastenverlichting worden ingehouden – het wordt eentonig, maar wederom geen bezuiniging, maar een lastenverzwaring

Ook opvallend: de ontslagvergoeding wordt beperkt, maar een politicus die zijn termijn niet volmaakt krijgt een ‘versoberde’ wachtgeldregeling. Waarom niet gewoon een uitkering, net zoals de rest van Nederland?

Het hoge BTW-tarief wordt verhoogd naar 21% (nu 19%). Dat betekend tegelijkertijd dat de brandstof dus ook 2% duurder wordt. Kwartje van Kok iemand?

Ik weet dat ik het eigenlijk niet moet doen, maar ik ga het toch doen. Ik ga proberen om wat bezuinigingen te bedenken. Eens kijken…

Ontwikkelingshulp: momenteel wordt 0,7% van het BNP gebruikt voor ontwikkelingshulp. Voor 2010 was dit 0,8%. In 2009 kwam dit uit op ongeveer 4,7 miljard euro. Ik ben absoluut voor het helpen van andere mensen, maar alleen zolang het kan. Ik vind het niet te verkopen dat ‘we’ in Nederland de broekriem heel stevig moeten aanhalen terwijl er in per jaar ongeveer 4 miljard weggestort wordt naar het buitenland. Ontwikkelingshulp is prima, maar alleen in economisch goede tijden!

Europa: Nederland betaald ongeveer 5 miljard(!) euro per jaar aan Europa. Dat kan best minder. De Europese Unie kan flink bezuinigen door bv. de halfjaarlijkse verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg te schrappen. Dat scheelt een hoop geld, wat dan weer minder hoeft te worden betaald door de lidstaten.

Buitenlandse missies: hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor de ontwikkelingshulp: prima, maar alleen in economisch goede tijden. En het scheelt levens, maar dat is dan weer wat anders…

Politieke wachtgelden: een werknemer die wordt ontslagen, heeft recht op een tijdelijke uitkering. De periode hiervan is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Een politicus die uit de Kamer stapt voor zijn termijn afgelopen is, krijgt automatisch wachtgeld voor de rest van dat termijn. Niet functioneren betekend ontslag, ontslag betekend uitkering! Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn. De afgelopen vijf jaar werd 20 miljoen euro betaald aan wachtgeld. Daar kan je heel wat uitkeringen van betalen!

Koninklijke Familie: ondanks het feit dat ik best wel Oranje-gezind ben, vind ik dat de ’toelagen’ van de Koninklijke Familie best wat minder mogen. Het zijn zo’n beetje de best betaalde werknemers van Nederland en ook die moeten merken dat er een depressie is. Gedeelde smart is halve smart!

Geldverslindende projecten: ik noem de Noord-Zuidlijn, de OV-Chipkaart en de Joint Strike Fighter. Van die laatste was het initiële budget 800 miljoen euro, maar dat is inmiddels al met 45% overschreden. De Noord-Zuidlijn is helemaal een hoofdpijndossier geworden. Het is te laat om het helemaal af te schaffen, maar laten we wel goed kijken naar toekomstige kosten en baten.

Dit waren zomaar wat ideëen die ik had (en nog steeds heb). Misschien wordt het tijd dat Maurice Duijndam en ik toch die politieke partij (de Tegenpartij of zo, al schijnt die naam al gebruikt te worden) op gaan richten. Mocht het niks worden, dan hebben tenminste nog vier jaar wachtgeld…

Ik heb uiteraard niet alle punten uit het akkoord benoemd, uitsluitend degenen die mij zijn opgevallen. Maar voel je vrij om er meer te noemen.