En nu is het dan zover… 06/01/2016

Een jaar geleden schreef ik over je laatste jaar als niet-schoolgaand kind. Ongemerkt en veel te snel is dat jaar voorbij gegaan.

Drie jaar geleden… 07/01/2015

Drie jaar geleden werd je geboren. Na een lange dag en nacht was je daar ineens. Een klein mensje dat, na een rommelig eerste begin, tevreden lag te slapen naast mama.